Visie

Beleid maken en sturen op basis van informatie technologie, data, organisatie en inhoudelijke Jeugdzorg expertise!

Onze filosofie

Jeugdzorg op orde werkt vanuit een kwadrant wat cyclisch op te vatten is. Volgens dit kwadrant is de harde kant gecombineerd met de zachte kant binnen het sociaal domein. 

Onder de harde kant verstaan we cijfers en data. Hiermee kan er een objectief beeld gevormd worden van de situatie binnen de gemeente. Ook kunnen er begrotingen berekend worden en wordt bijsturing mogelijk door continu inzicht

Daarnaast wordt in het kwadrant ook de zachte kant belicht. Het sociaal domein is meer dan alleen cijfers. Het gaat om mensen en de kwaliteit zorg die geleverd wordt.

De juiste zorg kan alleen geborgd worden als de basis op orde is. Wij weten hoe lastig het is om de basis op orde te hebben en onze jeugdzorg consultants helpen hierbij. Ze kijken naar kwaliteit van geleverde zorg, zijn sparringpartner voor ambtenaren, denken mee over beleid en oplossingsrichtingen en leveren de frisse blik van buiten.