Jeugdzorg op orde

Krijg als gemeente grip op kosten, kwaliteit en beleid binnen de jeugdzorg

ONTDEK ONZE WERKWIJZE

De kracht van data in het sociaal domein

Het datagedreven werken is steeds meer een standaard binnen gemeenten. Jeugdzorg op Orde heeft focus op het sociaal domein en wat data daarin kan betekenen. Met onze tool zorgen we voor zicht op begrotingen, instroom, kosten, en organisatie rondom jeugdzorg, zodat de juiste gesprekken gevoerd kunnen worden. De tool is getraind om objectief berekeningen te maken gebaseerd op big data. 

Inzicht op basis van data

Een brug slaan tussen data en de zorg. Dat is waar Jeugdzorg op Orde voor staat. Hoe belangrijk is het dat we de juiste zaken goed doen? En hoe bepalen we dan welke zaken de juiste zijn? 

Met de uitkomsten van onze tool, kunnen we het gesprek voeren over de juiste onderwerpen. 

De uitkomsten laten gedetailleerd zien welke indicatoren het meest bijdragen aan de instroom en kosten binnen jeugdzorg. Dit geeft input om het gesprek te voeren.

Datagedreven beleid

Als we de impact van indicatoren kunnen berekenen op instroom en kosten op de jeugdzorg, kunnen we ook berekenen wat het resultaat is als we dat terug weten te dringen.

Hierdoor kan het ineens heel duidelijk worden dat dankzij het terugdringen van vroegtijdig schoolverlaters met 10%, er een vermindering is van X op de instroom en kosten binnen de jeugdzorg.

Onze tool geeft sturingsinformatie waarmee bepaald kan worden welk beleid een gemeente kan maken en welk besparingspotentieel daarin zit.

Wij noemen dit datagedreven beleid.

Ondersteuning en advies

Om grip te krijgen op jeugdzorg is er uiteraard meer nodig dan inzicht in data. Het jeugdzorg domein is vele malen complexer. Gemeenten vinden het soms prettig om daar expertise van buitenaf voor in te schakelen, zodat eigen personeel niet (over)belast wordt.

Met Jeugdzorg op Orde heeft u een helpende hand, een innovatieve partij en sparringpartner.