Maatwerk per gemeente

Gemeenten verschillen qua organisatie en aanpak van elkaar. Hoe is bijvoorbeeld de inkoop georganiseerd? Welke afspraken zijn er met zorg aanbieders? Of op basis van welke gegevens worden er nu begrotingen gemaakt en wordt dit gemonitord? 

De antwoorden zullen verschillen. Samen bepalen we waar Jeugdzorg op Orde de meerwaarde kan bieden voor de gemeente.

Datagedreven oplossingen

Uiteraard zorgen we ervoor dat oplossingen volledig geïmplementeerd worden bij gemeenten en zetten onze jeugdzorg consultants zich ervoor in om hier zolang de behoefte er is, bij te ondersteunen.

 

 

Dashboarding

Gemeenten kunnen kiezen voor continu actueel inzicht in kosten, begrotingen, instroom en veel meer. Dit kan in hun eigen bestaande dashboards, of ontwikkeld en beheerd door Jeugdzorg op Orde.

Impact analyse

Een impact analyse is soms voldoende voor gemeenten. Even de thermometer in de gemeente en ontdekken -op basis van data- wat er speelt.
Jeugdzorg op Orde kan naar wens een adviserende en/of implementerende rol spelen.

Dé partner

Een Jeugdzorg op Orde consultant kan u de kritische of frisse blik geven die nodig is om complexe vraagstukken te behandelen en nieuwe inzichten te geven. Desgewenst kan Jeugdzorg op Orde u ontzorgen door projectmanagement toe te passen.

Zicht op zorg

Sinds 2015 is er een toename van het aantal zorgaanbieders. Hoe zit het met de kwaliteit van zorg? Zijn er afspraken over verantwoording? Worden facturen tijdig ingediend? Jeugdzorg op Orde kan helpen om grip te krijgen op het gebied van dit soort organisatie rondom jeugdzorg.

Oplossingen op inhoud

De transitie van 2015 is nog steeds voelbaar, wij helpen rust en grip creëren binnen de gemeente.

Onze consultants hebben ervaring opgebouwd binnen de overheid en binnen het jeugdzorg werkveld. Zij kunnen de frisse blik, sparingspartner of uitvoerder zijn, die nodig is.